Lời tự sự tích cực 1 - "Kết quả đem lại ý nghĩa tích cực"
[ngày 07/06/2023] idead Kết quả đem lại ý nghĩa tích cự:

    Chợt nhận ra mọi người thường sẽ phân biệt rõ trắng <> đen; đúng hay sai; tuy nhiên việc phân biệt kết quả dạng này không quan trọng, mà chúng ta nên nhìn các lợi ích của kết quả mang lại là tích cực là được.

    Vậy khi chúng ta giải quyết vấn đề khó khăn/ bất khả thi thì hãy phân tích ngay nếu xử lý phương án A, phương án C,... bạn hãy chọn phương án nào mang lại nhiều sự tích cực cho người có liên quan, đối tác, đồng nghiệp, cấp dưới,... Điều này sẽ giúp bạn luôn tiệm cận với sự hài hòa trong xử lý công việc mang lại năng lượng tích cực cho mọi người và cuộc sống của gia đình bạn.

"Kết quả đem lại ý nghĩa tích cực"Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn